https://tron.co.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/734227nambr_uan.jpglink
https://tron.co.rs/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/611653nambr_tu.jpglink
Naša servisna sluzba postoji od osnivanja preduzeća. Prvenstvena delatnost sektora servisa je održavanje i servisiranje računara i prateće računarske opreme i ostalih uredjaja iz naše ponude ali i popravku uređaja u vangarantnom roku. Mogućnosti korišćenja usluga ovog servisa su po ugovoru ili po pozivu.

 

Ovaj sektor okuplja  iskusne i proverene stručnjake sposobne da prate razvoj tehnologije u oblasti računarskog inženjeringa, računarskih mreža, telekomunikacija i elektronike i da tako u svakom trenutku budu sposobni da udovolje zahtevima tržišta i klijenata.

Permanenta i dobra snabdevenost svim vrstama komponenti i rezervnim delovima omogućava servisnim stručnjacima “TRoN informatike” da temeljno i pre svega efikasno otklone svaki nedostatak ili kvar u najkraćem mogućem roku. Pored održavanja i servisiranja u garantnom i vangarantnom roku računarske opreme kupljene kod nas, servis će istim kvalitetom obaviti posao i ako ste računar kupili na drugom mestu.